HMS-koordinator/-inspektør – Rotasjon

ECN AS tilbyr utleie, bemanning og rekruttering av ingeniører og alle typer personell innen prosjektadministrasjon. Vi retter oss mot kunder innen fornybar energi, olje & gass, infrastruktur, havbruk og annen industri i Norge, og bemanner ingeniør- og prosjektadministrative stillinger for våre kunder nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr rekruttering til både prosjektbaserte oppdrag og faste stillinger innenfor alle fagområder hos Norges mest attraktive kunder. Dette gir deg faglig utvikling til konkurransedyktige betingelser. Vi har stor pågang i oppdragsmengde, slik at vi kan få et langvarig samarbeid. Du får personlig oppfølgning med egen kontaktperson hos oss, og et godt team som jobber for at du skal få mest mulig ut av dine oppdrag

Arbeidsoppgaver:
• Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål
• Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
• Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
• Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
• Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
• Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
• Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
• Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
• Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner

Kvalifikasjoner:
• Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
• Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
• Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse


Søknadsfrist er snarest mulig, søknader vil bli behandlet fortløpende.

CV må reflektere og redegjøre for alle oppgitte kvalifikasjonskrav, samt inneholde minst 2 referanser:

Ønsket startdato: April 2022
Varighet: Juli 2022
Arbeidssted: Grane Installasjon Offshore
Arbeidstid Offshore: Normal 2/4 rotasjon

På grunn av situasjonen rundt COVID-19, vil kun kandidater som befinner seg i Norge bli vurdert opp mot stillingen.

Vennligst ta kontakt dersom du er interessert i stillingen og har de nødvendige kvalifikasjonene. Ved henvendelser, vennligst bruk referansekode: 57 474

Kort om stillingen

Firma
ECN
Nettside
Trykk her
Sted
Drammen
Nettverk
facebook linkedin
Tittel
HMS-koordinator/-inspektør – Rotasjon
Ref nr.
57474
Omfang
Heltid
Varighet
Engasjement

Søk på stillingen

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen?

Tonje Elisabeth Bakkeli

Telefon
48160687
E-post
Send e-post